Geavanceerd
mobiel
spoorkaart
spoorlijnen
tijdlijn
typen stations
reisplanner
nieuws
bronnen
links
literatuur
FAQ
contact
gastenboek
inloggen
overig
© disclaimer

Station Naarden-Bussum.

Algemeen Handelsblad - 29 sep 1907

Geruimen tijd hoorde men niets omtrent de plannen voor verbouwing van het station Naardon-Bussurn. We! zijn de noodige gronden reeds lang onteigend, waardoor vooral de mooie tuin van het hotel „Nieuw-Bussurn" veel van zijne schoonheid verloor. Doch de onteigende grond bleef na beroofd te zijn van zijn houtgewas als een onoogelijk terrein liggen, wat do entree van Bussurn niet verhoogt. Meermalen is in den Gemeenteraad daarop de aandacht van B. en W, gevestigd, doch alles bleef, zooals het was. Thans schijnt het, dat de werkzaamheden binnen korten tijd een aanvang zullen nemen. Althans plannen voor gebouwen voor het goederenvervoer zijn bij B. en W. van Bussurn tor goedkeuring ingediend. Volgens deze plannen komt de gooderenloods niet goederenkantoor, kantoor voor den ladingmeester en arbeidersverblijf aan de westzijde naar den kant van de gasfabriek ter hoogte van de steenhouwerij van den heer v. d. Maas. Tegenover het hotel „Nieuw-Bussurn" zal een verhoogde veelading worden aangebracht on de Parallelweg wordt verlegd in do richting van de Linde.aan. Wat do plaunen voor een nieuw stationgebouw betreft, deze schijnen nog niet definitief vastgesteld, in 't bijzonder niet de plaats, waar het zal verrijzen. Of het zal komen op de tegenwoordige plaats on een zoogenaamd eilandstation zal zijn dan wel of het, in verband met de plannen voor een olectrischou tram naar Crailoo en Laren, zal verplaatst worden naar den kant van Hilversum bij de Gooibergstraat, daaromtrent is volgens onzon zegsman nog niets met zekerheid te zeggen.

Gekoppelde stations

Naarden- Bussum