Geavanceerd
mobiel
spoorkaart
spoorlijnen
tijdlijn
typen stations
reisplanner
nieuws
bronnen
links
literatuur
FAQ
contact
gastenboek
inloggen
overig
© disclaimer
In de woensdag 11. gehoudene algemeene vergadering van deelhebbers in de Hollandsche Ijzerenspoorwegmaatschappij, te Amsterdam , is de door den raad van administratie aangebodene rekening over het jaar 1841 goedgekeurd. (Bredasche courant - 24 apr 1842)

In de woensdag 11. gehoudene algemeene vergadering van deelhebbers in de Hollandsche Ijzerenspoorwegmaatschappij, te Amsterdam , is de door den raad van administratie aangebodene rekening over het jaar 1841 goedgekeurd.

Bredasche courant - 24 apr 1842

De heer ingenieur-directeur Conrad heeft, in zijn verslag van den staat der werkzaamheden, onder anderen, gezegd dat het groote gedeelte van de aarden baan van het tijdelijke stations-gebouw buiten Haarlem tot voorbij Leiden , geheel of gedeeltelijk gereed is; — dat men in dit voorjaar een gedeelte van dien weg , en nog in den loop van dit jaar, «len geheelen weg tot bij Leiden zal kunnen gebruiken.

De brug over het Sparen is genoegzaam volfooid, en de werkzaamheden aan het nieuwe stations-gebouw te Haarlem vorderen ras. De bruggen over de Singels, aldaar, zullen weldra gereed zijn, gelijk ook de traliebrng bij den Vogelenzang. De werkzaamheden aan de brug over de Leerde, te Warmond, zijn met kracht aangevangen, en voor die over de Leidsche trekvaart worden dezelve met ijver voortgezet. Voor de brug over den Rijn bij de Vink (nabij Leiden), is een groot deel der fondamenten reeds afgemaakt. Al de overige bruggen , duikers enz., welke tusschen Haarlem en den Rijn, voorbij Leiden , gemaakt moeten worden , zijn aanbesteed , en voor het aanschaffen van het noodige materieel voor dat gedeelte van den weg is gezorgd.

Gekoppelde stations

Haarlem
Leiden Centraal