Geavanceerd
mobiel
spoorkaart
spoorlijnen
tijdlijn
typen stations
reisplanner
nieuws
bronnen
links
literatuur
FAQ
contact
gastenboek
inloggen
overig
© disclaimer
De Haarlemmerspoorweg is den 28 dezer met een bezoek vereerd geworden (Zierikzeesche Courant - 1 okt 1839)

De Haarlemmerspoorweg is den 28 dezer met een bezoek vereerd geworden

Zierikzeesche Courant - 1 okt 1839

De Haarlemmerspoorweg is den 28 dezer met een bezoek vereerd geworden van ZKH de prins van Oranje, HKKH de prinses van Oranje, HHKKHH de erfprins en erfprinses, prinses Sophia en verder aanzienlijk gevolg. Nadat deze hooge personen door den raad van administratie in het stationsgebouw te Amsterdam zijn ontavngen en de bijzonderheden door hoogstdezelfce in ogenschouw zijn genomen is het aanzienlijk gezelschap met een fraai versierde trein van 5 rijtuigen waarin men de nationale en wurtembergsche kleuren opmerkte naar Haarlem gerede, door de locomotive de Snelheid getrokken wordende en na eenen korten tijd aldaar vertoeft te hebben weder teruggekeerd. De overtogt is iedere reis in 21 a 22 minuten volbragt. Bij de terugkomst aan het station te Amsterdam is het hooge gezelschap een collaction aangeboden geworden, hetwelk zij met hun bijzijn wel hebben willen vereren.

Met verneemt dat in de drie dagen, dinsdag, woensdag en donderdag, gedurende welke de Haarlemmer spoorweg nu voor het publiek is geopend geweest, door niet minder dan 4000 personen van dat snelle vervoermiddel is gebruitk gemaakt; alleen op den eersten dag zijn er 1850 personen vervoer geworden.

Gekoppelde stations

Haarlem
d' Eenhonderd Roe