home | zoeken | spoorkaart | spoorlijnen tijdlijn | typen stations | reisplanner | nieuws | agenda | te koop | bronnen | links | literatuur | FAQ | contact | gastenboek | inloggen | overig | © disclaimer

Start voorontwerpfase station Barneveld Zuid (Gemeente Barneveld - 10 feb 2011)

Start voorontwerpfase station Barneveld Zuid

Gemeente Barneveld - 10 feb 2011

In augustus 2009 heeft ProRail van de gemeente de opdracht ontvangen tot het uitvoeren van een planstudie naar het station Barneveld Zuid. In de studie komen de planonderdelen halte, spoorwegbeveiliging Oud Vellerseweg, stationsgebouw en voorplein aan de orde en is een voorkeursvariant bepaald. Het gewenste programma voor het stationsgebouw bevat een interne wachtruimte, ruimte voor een toezichthouder, toiletten en horeca met keuken en berging. De halte en het stationsgebouw vallen binnen het gebied van het bestemmingsplan Veller II en sluiten aan op de stedebouwkundige visie, de vormgevingsprincipes en ontsluiting van deze wijk. Begin oktober 2010 heeft het college van Barneveld ingestemd met de rapportage. Nu start de volgende fase, de fase om te komen tot een voorontwerp.

Pro Rail heeft een plan van aanpak opgesteld voor de uitwerking van de voorkeursvariant voor het station naar een voorontwerp en een nauwkeurigere kostenraming. Conform planning kan de besluitvorming over het voorontwerp in november 2011 plaatsvinden. Voor de fase van het definitief ontwerp, bestek en realisatie is een tijdsbestek van 2 jaar nodig. Het station kan echter pas in 2014/2015 bediend worden vanwege de door ProRail aangegeven koppeling; het zogeheten project dubbelspoor bij Barneveld Noord. Dat laatste project moet zorgen voor een robuustere dienstregeling. De uitvoering van het station Zuid en spoor Noord wordt nu aaneengekoppeld om te voorkomen dat het station straks gereed is en niet kan worden bediend. Het college van Barneveld heeft ingestemd met het vervolgen van de voorbereidingen voor station Barneveld - Zuid. Wethouder Van Daalen van de gemeente Barneveld: "We zijn blij dat de ontwikkeling van het station Barneveld -Zuid weer een stap verder is. Deze toekomstige halte op de Valleilijn is belangrijk voor de inwoners van de wijken Veller en De Burgt. Na oplevering van de wijken worden dagelijks zo'n 1125 in- en uitstappers op deze halte verwacht". De gemeente gaat nog in overleg met haar partners over de koppeling om het station eerder open te krijgen.

Gekoppelde stations

Barneveld Zuid