Geavanceerd
mobiel
spoorkaart
spoorlijnen
tijdlijn
typen stations
reisplanner
nieuws
bronnen
links
literatuur
FAQ
contact
gastenboek
inloggen
overig
© disclaimer
overzicht stations en haltes Leeuwarden- Stavoren

Overzicht van de spoorlijn Leeuwarden- Stavoren.

16 jul 1883Opening Leeuwarden - Sneek
28 nov 1885Opening Sneek - Stavoren

Maatschappij: SS (Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen)

0
Leeuwarden
Leeuwarden- Anjum (tot 1936)
Harlingen- Leeuwarden- Groningen- Nieuweschans
Arnhem- Leeuwarden
5Jellum- Boxum tot 1938 van 1940 tot 1940
6Beers tot 1938
8Jorwerd tot 1938 van 1940 tot 1940
9,896
Mantgum
tot 1938 van 1940 tot 1940 van 1973
12Wieuwerd tot 1938 van 1940 tot 1940
16Bozum tot 1938 van 1940 tot 1940 van 1943 tot 1944
18Scharnegoutum tot 1938 van 1940 tot 1940
20,4
Sneek Noord
van 1973
21,709
Sneek
24,81
IJlst
tot 1938 van 1940 tot 1941 van 1985
29,8Oudega tot 1938 van 1940 tot 1941
35,8Nijhuizum van 1895 tot 1934
37,368
Workum
40,994
Hindeloopen
46,015
Koudum- Molkwerum
tot 1938 van 1940
48Warns tot 1938
50,224
Stavoren