Geavanceerd
mobiel
spoorkaart
spoorlijnen
tijdlijn
typen stations
reisplanner
nieuws
bronnen
links
literatuur
FAQ
contact
gastenboek
inloggen
overig
© disclaimer
stationsgebouw III 's Hertogenbosch

stationsgebouw III 's Hertogenbosch

1952 - 1996
architect: S. van Ravesteyn (1889 - 1983)

monumentaal gebouw. Met centrale ingangshal enzijvleugels met totale breedte van 85 meter. Kreeg felle kritieken. Naast middengebouw twee sterk vooruit stekende, haaks op de gewone vleugels staande vleugels.

Dit station werd gebouwd nadat tijdens de oorlogshandelingen van 1944 het oude station van architect Eduard Cuypers uit 1895 (of 1893) dusdanig venield was dat deskundigen sloop noodzakelijk achtten. De geklonken ijzeren overkappingen op het eerste en tweede perron, ieder 447 meter lang, een loopbrug, hellingbanen en een seinhuis bleven echter behouden. Het zijn scheppingen van de toen 26-jarige ir. G.W. van Heukelom. De overkappingen werden in de periode 1895-96 gebouwd door de Koninklijke machinefabriek voorheen Begeman te Helmond. De constructie is waarschijnlijk de oudste waarin vloeiijzer is toegepast. De beide perrons worden verbonden door een loopbrug, met daarboven een seinhuis.

Het naoorlogse stationsgebouw van Van Ravesteyn (nagenoeg gelijk aan dat van Vlissingen) sloot aan bij de oude traditie en kwam in zoverre ook tegemoet aan de Bossche verlangens, die waarde hechtten aan het behoud van een enigszins vertrouwd stadsbeeld. De monumentale hal accentueerde deze opvatting nog eens in het bijzonder. Met zijn tooi van beelden en zijn krasse oversnijdingen was het Bossche station wel de meest plastisch gerichte van alle werken van Van Ravesteyn. Een soort barok, maar dan zonder de vloeiende overgangen van het historische barok. De indruk werd gewekt dat afzonderlijke elementen als markante contrasten zijn gebruikt in een steeds wisselend en verspringend ritme

reden afbraak: aversie, en reconstructie stationsomgeving. Onmogelijk om stationtraverse erdoor heen te voeren

1950
1950
1951
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1953
1953
1955
1955
1955
1955
1957
1957
1957
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1970
1970
1977
1977
1978
1979
1979
1979
1980
1981
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
terug naar station 's Hertogenbosch