Geavanceerd
mobiel
spoorkaart
spoorlijnen
tijdlijn
typen stations
reisplanner
nieuws
bronnen
links
literatuur
FAQ
contact
gastenboek
inloggen
overig
© disclaimer
architect: W. Kloos - stationsweb

W. Kloos

(1904 - 1960)

Willem Bernhard Kloos (geboren 1904 te Nederlandsch Indië) is maar korte tijd in dienst geweest als architect bij NS, maar is vanwege zijn bijdrage aan de eerste naoorlogse standaardstations wel relevant binnen dit onderzoek. Kloos studeerde bouwkunde te Delft en promoveerde in 1939 met een proefschrift getiteld 'Het Nationale Plan'. Tevens was hij bij de gelijknamige rijksdienst werkzaam als stedebouwkundige. De Rijksdienst voorhet Nationale Plan legde globaal de planologische ontwikkelingen van Nederland vast en was in feite een zelfde soort reguleringsmaatregel als de Woningwet van 1901 en het Streekplan van 1931, maar dan op nationaal niveau. In 1946 volgde Kloos J. W. Froger op als hoofd afdeling Stedebouw van NS. Kloos hield zich vooral bezig met gecompliceerde stedebouwkundige reconstructies in steden als Rotterdam, Venlo, Eindhoven en Leiden, alwaar gelijkvloerse kruisingen met het wegverkeer werden opgeheven door verhoging van de spoorbaan, alsook meer efficiënte toevoerwegen naar stations werden gecreëerd. Om gezondheidsredenen moest Kloos zijn veeleisende functie als stedebouwkundige bij NS neerleggen en in 1954 werd hij door Van der Gaast bij de afdeling Gebouwen aangetrokken om als architect een aantal prototypes voor gestandaardiseerde stations te ontwerpen; een kleinschalige opdracht die met zijn zwakke gezondheid te overzien moest zijn. Kloos overleed echter in 1960.

Bron: Lansink, Victor M. Spoorwegstations in Nederland 1955 - 1980 - Variatie in Standaardisatie.
zie lansink.tomaatnet.nl

Ontworpen stations door W. Kloos

1956 Vierlingsbeek stationsgebouw II Gesloopt in 2004
1957 Almelo de Riet stationsgebouw Nog aanwezig
Wezep stationsgebouw III Gesloopt in 2002
1958 Koudum- Molkwerum stationsgebouw II Gesloopt in 1973
Velsen Zeeweg stationsgebouw Nog aanwezig
1959 Doetinchem West stationsgebouw Nog aanwezig
Wijlre- Gulpen stationsgebouw II Nog aanwezig
Klarenbeek stationsgebouw II Gesloopt in 1996
Koog Bloemwijk stationsgebouw I Gesloopt in 1986
Zwolle Veerallee stationsgebouw II Gesloopt in 2000
1960 Blerick stationsgebouw III Gesloopt in 2001
Kerkrade Centrum stationsgebouw II Gesloopt in 1995
1963 Soest Zuid stationsgebouw II Nog aanwezig
1964 Hurdegaryp stationsgebouw II Nog aanwezig
1965 Bovenkarspel- Grootebroek stationsgebouw II Nog aanwezig
Hoogkarspel stationsgebouw II Nog aanwezig