Geavanceerd
mobiel
spoorkaart
spoorlijnen
tijdlijn
typen stations
reisplanner
nieuws
bronnen
links
literatuur
FAQ
contact
gastenboek
inloggen
overig
© disclaimer
Nieuws op stationsweb in 0

Nieuws op stationsweb in 0.

17 nov 1998Anjumse vrouw blijft ontkennen : Zes jaar en tbs voor pensionhoudster horrorpension station Anjum (Reformatorisch dagblad)
8 jan 1997Efteling heeft torentjes station Den Bosch (Brabants Dagblad)
12 sep 1952BILTHOVENSE STATIONSCHEF HARTELIJK GEHILDIGD : DE HEER A.M. LIGTERMOET VEERTIG JAAR BIJ DE SPOORWEGEN
17 nov 1941NOG GEEN SPECIALE TREIN VOOR „BATA" (BEST). VOORLOOPIG UITGESTELD. (Dagblad van het Zuiden )
15 nov 1941STOPPLAATS TREINEN BIJ BATA EN IN WOENSEL. WERKNEMERSVERVOER PER SPOOR. (Dagblad van het Zuiden)
16 okt 1941NIEUWS UIT KENNEMERLAND. VELSEN Het 75-jarig jubilé van den spoortrein in Velsen. Evolutie in het verkeer tusschen Velsen en IJmuiden. (Haarlems dagblad )
7 jun 1941Brabantsche opinie over Brabantsche stations (Noordbrabantsch dagblad het huisgezin )
14 jun 1940OLST HET STATION WEER IN FUNCTIE Voor het reizigersvervoer (Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant )
1 mei 1940De chef gaat Lemelerveld verlaten. (Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant)
13 feb 1940PLANNEN VOOR EEN NIEUW STATION D. P. TE ROTTERDAM (Het Vaderland )
3 dec 1937Nieuwkoop mag niet dansen : van stationsgebouw tot dansinstituut. Een leger verbalissanten voor den Kantonrechter (De Rijnbode)
3 nov 1937Opheffing van de stations Maarn en Maarsdergen (Het Vaderland)
1 okt 1937DE ONBEWAAKTE OVERWEG BIJ HEILIGERLEE (Het Vaderland)
29 jul 1937DE SPOORLIJN STADSKANAAL-COEVORDEN. Geen opheffing, doch bezuiniging. (Het Vaderland)
24 jan 1936Zwammerdam wordt halte (De Rijnbode)
3 jan 1936Ook te Nieuwveen waren vele ingezetenen naar het station getogen (De Rijnbode)
3 jan 1936Te Aarlanderveen waren minstens 200 mensen op de been om getuige te zijn van het vertrek van den laatsten trein (De Rijnbode)
31 mrt 1934Stations halte (Woerdensch Weekblad)
9 mei 1933OPHEFFING STOPPLAATSEN NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. (Het Vaderland)
29 dec 1931DE STOPPLAATS IDAARD-ROORDAHDIZUM. (Het Vaderland)
30 nov 1931DE TREINHALTE IDAARD-ROORDAHUIZUM. (Het Vaderland)
11 apr 1931SPOORWEGHALTEN. (Het Vaderland)
2 mei 1929Een inbreker gefopt. De vrouw verzocht hem in een lift het gebouw te verlaten. Halverwege de stroom uitgeschakeld ( Voorwaarts : sociaal-democratisch dagblad )
31 dec 1926De onbewaakte overweg aan het station alhier was Dinsdagavond bijna oorzaak geweest van een ernstig ongeluk. (Woerdensch weekblad)
3 nov 1926Men schrijft ons: onder onze inwoners heerscht een steeds grooter wordend verlangen naar een uitgebreidere regelmatige verbinding met Utrecht (Woerdensch weekblad)
29 sep 1926Spoortarief (Woerdensch Weekblad)
13 mei 1925Papekop -Tot chef van het station der Ned. Spoorwegen alhier is benoemd de heer J. Kaagman van Rotterdam (Woerdensch Weekblad)
10 apr 1913Practische oplossing in station Kaatsheuvel—Capelle (Nieuwe Tilburgsche Courant)
6 sep 1912De ambtenaar van het OM bij de rechtbank te Middelburg eischte gisteren 1 week gevangenisstraf tegen den stationschef P.A.G. te Axel (De Rijnbode)
9 sep 1911Maandagavond ontstond brand in de woning van den heer J. Stationchef te Bodegraven (De Rijnbode)
1 okt 1910Hedenmiddag is aan het Centraal bureau der Staatsspoorwegen te Utrecht aanbesteed: ( Algemeen Handelsblad )
14 jul 1909Naar wij vernemen is de stationschef te Goes in zijn dienstbetrekking geschorst, naar aanleiding van het onlangs plaats gehad hebbend spoorwegongeluk met den Duitschen mailtrein. (Vlissingse Courant)
24 nov 1908VROUWELIJKE STATIONSCHEF. (Tilburgsche courant )
29 sep 1907Station Naarden-Bussum. (Algemeen Handelsblad)
9 aug 1907Het station te Eindhoven. (Algemeen Handelsblad)
24 nov 1905STADSNIEUWS. De Spoorwegverbindingen van Amsterdam. (Het nieuws van den dag)
8 feb 1905Zaterdagmorgen is het station in Zoetermeer- Zegwaard afgebrand (De Rijnbode)
6 feb 1904De stationschef van de NBDS te Veghel, de heer S is dinsdagavond doodgeschoten. (Goessche Courant)
8 dec 1903Te Oostzaan heeft zich een droevig geval van bloedvergiftiging voorgedaan bij de vrouw van de stationschef. (Het nieuws van den dag )
18 nov 1902Met zekerheid kan thans worden vermeld, dat het station in Winschoten eene groote verbetering zal ondergaan. (Het nieuws van den dag )
23 mei 1902Te Haarle, bij Hellendoorn, heeft het tweejarig dochtertje van den Heer E, haltechef aldaar, een geladen revolver in handen gekregen (Het nieuws van den dag )
5 mrt 1902Te Nijverdal is in de Regge drijvende gevonden het lijk van een eheel uitgekleeden man. Bij onderzoek bleek het te zijn dat van den stationschef te Rijssen. (Middelburgsche Courant)
5 mrt 1902Te Rijssen ontving Maandag de politie bericht, dat in de buurtschap Zuna, op ongeveer een half uur afstand van de Regge, de kleeren waren gevonden van den stationschef aldaar, den Heer v. E. R. (Het nieuws van den dag )
19 nov 1900Rechtzaken. HET STATION VEENENBURG. (Het nieuws van den dag )
30 jul 1900Te Groningen heeft terecht gestaan C. T„ haltechef te Haren. (Het nieuws van den dag )
7 mei 1900Voor de Reohtbank te Leeuwarden heeft terechtgestaan de halte-chef M. C. L., te Jellnm- Boxurn, wegens het bij dat station doen ontsporen van een trein op 29 Maart j.l. (Het nieuws van den dag )
12 okt 1899Toestand aan de spoorweghalte aan de Hembrug. (Het nieuws van den dag )
21 jul 1898Gisterenochtend omstreeks 10 uren brak er een hevige brand uit in het station te Wouw (N.-B.). (Nieuwe Tilburgsche Courant )
20 jul 1898Hedenmorgen omstreeks 10 uur brak een hevige brand uit in het station Wouw (N.-Br.). (Het nieuws van den dag )
2 nov 1895Ingezonden. Primitief en Grootscheeps (Het nieuws van den dag )
27 feb 1895Woning stationschef in Groningen wordt toch gesloopt (Het nieuws van den dag )
6 apr 1894Het Station-Den Haag der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij is een zoogenaamd eilandstation (Algemeen Handelsblad )
17 apr 1893Station Oudewater. Een onherbergzaam oord in het centrum van Nederland. (Het nieuws van den dag )
15 jan 1890De stationschef te Alkmaar R. onlangs in zijn betrekking geschorst, is thans door de Maatschappij ontslagen, wegens misbruik van vertrouwen. (Vlissingse Courant)
19 dec 1889Rechtszaken om een paar centen wisselgeld (Tilburgsche courant)
21 aug 1888Omtrent het verbranden van het haltegebouw en stationswoning aan de Vork (Het nieuws van den dag )
9 feb 1888Het Spoorweg-Station „Loenen—Vreeland" van de Nederlandsche Bijnspoorweg- Maatschappij. (Het nieuws van den dag : kleine courant)
8 jan 1888Te Ruinerwolde heeft Maandag-avond om half tien een botsing plaats gehad tusschen den trein, die om 8.15 uur van Zwolle naar Groningen vertrekt, en den laatsten trein van Groningen naar Zwolle. (Nieuwe Tilburgsche Courant )
19 dec 1886Naar men verneemt, is de stationschef te Helvoort in zijn betrekking geschorst. (Nieuwe Tilburgsche Courant )
1 dec 1886De tijdelijke stationschef J. van t E, te Sauwert, (Gr.) die beschuldigd werd van een spoorwegongeluk, waarbij de conducteur Fraai het leven verloor, is door de rechtbank te Groningen vrijgesproken. (Het nieuws van den dag )
8 okt 1886de oorzaken van de in den laatsten tijd herhaaldelijk op den spoorweg Groningen—Delfzijl voorgekomen ongevallen (Het nieuws van den dag)
14 feb 1886In het houten hulpstation te Etten-Leur is Woensdag-ochtend om vijf uur brand geweest (Tilburgsche courant )
25 jun 1885Centraal Personen-Station te Amsterdam (Het nieuws van den dag)
8 jul 1884Slechte omstandigheden voor het personeel op de juist geopende spoorlijn Groningen - Delfzijl (Het nieuws van den dag )
12 apr 1884Te Zevenbergen schijnt het stationsgebouw in zeer gebrekkigen toestand te verkeeren. (Het nieuws van den dag )
11 jun 1882Zondag-avond wilde de stations-chef van Mill door verdrinking een einde aan zijn leven maken, doch hij werd hierin verhinderd. (Nieuwe Tilburgsche Courant)
15 sep 1879Veroordeeld voor het hebben doen ontstaan van gevaar voor een trein (Het nieuws van den dag : )
16 mrt 1879Door de directie van de Lijn Leiden - Woerden, vergezeld van twee ingenieurs is zaterdag een onderzoek ingesteld naar de gebrekkige en gevaarlijke toestand waarin het stationsgebouw alhier zich bevindt. (De Rijnbode)
5 okt 1878Familie stationschef Kruiningen gearresteerd voor diefstal (Goessche Courant)
28 jun 1878De stationschef te Wolvega is door de rechtbank te Heerenveen tot 45 dagen eenzame opsluiting veroordeeld wegens het doen ontstaan van gevaar voor een trein. (Middelburgsche Courant)
9 jun 1875Ten gevolge eener aanklacht van den wisselwachter H. is de stationschef van Staphorst, de heer W. na een week schorsing uit zijn betrekking ontslagen (Zierikzeesche Courant)
18 nov 1872Op 12 dezer werd door den geachten stationschef van de Centraal-spoorwegmaatschappij alhier, den heer J. van Asperen, eene vrouw vlak voor een in aantogt zijnde trein weggegrepen en van een wissen dood gered. (De Tijd)
9 nov 1867Vordering van de werkzaamheden van de Staatsspoorwegen. (Algemeen Handelsblad)
8 jul 1867Binnenland: vordeirngen van de bouw van stationsgebouwen (Algemeen Handelsblad)
30 apr 1866De heer W., stationschef alhier, heeft zich gister ochtend van het leven beroofd (De Noord-Brabanter )
12 jan 1865Volgens alle waarschijnlijkheid zal op 1 Februarij de inwijding vau den spoorweg Arnhem—Zutphen alhier plaats hebben (Dagblad van Zuidholland en s Gravenhage )
21 aug 1863Heden is dan de eerste trein voor het publiek naar Amersfoort, Harderwijk en Hattem gestoomd (Algemeen Handelsblad )
7 aug 1857Eene bejaarde dame, die zich met overijling naar het eenigszins verafgelegen station (Amersfoortse Courant)
21 jul 1855ROTTERDAM den 20 julij. PLEGTIGE OPENING VAN DEN ZIJTAK VAN DEN RHIJN-SPOORWEG van UTRECHT naar ROTTERDAM. (Rotterdamsche courant)
7 mei 1842[geen titel] (Nederlandsche staatscourant)
24 apr 1842In de woensdag 11. gehoudene algemeene vergadering van deelhebbers in de Hollandsche Ijzerenspoorwegmaatschappij, te Amsterdam , is de door den raad van administratie aangebodene rekening over het jaar 1841 goedgekeurd. (Bredasche courant)
5 mrt 1841Uit Amsterdam meldt men dat de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij een aanzoek heeft beproefd om de station bij die stad tot zeer nabij de Willemspoort te mogen verleggen (Zierikzeesche Courant)
21 okt 1839Door de Hollandsche ijzeren spoorwegmaatschappij zal aan het station in Haarlem een gebouw worden opgerigt (Goessche Courant)
1 okt 1839De Haarlemmerspoorweg is den 28 dezer met een bezoek vereerd geworden (Zierikzeesche Courant)
16 aug 1807Station Muiderpoort uitgebreid (Algemeen Handelsblad )
Heeft u zelf foto's die in deze verzameling zouden passen en die u beschikbaar zou willen stellen voor plaatsing op stationsweb? Mail dan naar Wichor Bramer.
2022 (1)
2020 (4)
2015 (2)
2014 (2)
2013 (1)
2012 (10)
2011 (64)
2010 (71)
2009 (149)
2008 (278)
2007 (260)
2006 (370)
2005 (384)
2004 (611)
2003 (710)
2002 (347)
2001 (206)
2000 (2)
> oud nieuws (85)