Geavanceerd
mobiel
spoorkaart
spoorlijnen
tijdlijn
typen stations
reisplanner
nieuws
bronnen
links
literatuur
FAQ
contact
gastenboek
inloggen
overig
© disclaimer
Loopbaan van J.B. Frankfort

Loopbaan van J.B. Frankfort

stationfunctievantot
Oostzaanstationschef-1 mrt 1890
Warmondstationschef1 mrt 18901 dec 1893
Noordwijkerhoutstationschef1 dec 18931 jan 1894
Heiloostationschef1 jan 18941 jan 1896
Zetten- Andelststationschef1 jan 1896-
Het nieuws van den dag 19-08-1892: Onder vele blijken van belangstelling en waardeering herdacht de Heer Frankfort, stationschef te Heiloo, Maandag 15 dezer den dag, waarop hij voor 25 jaar in dienst was getreden bij de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij. Van vele huizen wapperde de vaderlandsche driekleur. Hoe groot de belangstelling in dit feest ook was en hoeveel hulde er aan den algemeen geachten jubilaris werd bewezen, toch heerschte er algemeen een gedrukte stemming onder de feestvierenden. Reeds sinds Maart j.1. had de assistent IL, aldaar, eene inteekenlijst in de gemeente laten circuleeren, voorgevende, die gelden te zullen gebruiken om daarvoor dien dag tot een waren feestdag te maken en den jubilaris een stoffelijk aandenken te geven. Toen echter verleden week eenige personen zich met hem naar Amsterdam zonden begeven, was de assistent zoek, en het bleek, dat van de opgehaalde gelden niets meer aanwezig was. Na een paar dagen afwezigheid, zijn vrouw en twee kinderen in kommer en ongerustheid achterlatende, is hij Zondag in zijne woning teruggekomen en heeft hij zich Maandag, op den feestdag, naar den officier van justitie te Alkmaar begeven, die hem in arrest nam.

Bent u nazaat van deze persoon of hebt u herinneringen aan hem/haar, laat dan hier uw reactie achter.

naam: *
e-mail: *
Toon mijn mailadres niet op de site
los deze som op **
Uw opmerking of vraag: *

* verplicht veld
** omdat er blijkbaar nogal veel spam op dit formulier wordt ingevuld (die ik dan handmatig moet verwijderen) moet je deze eenvoudige som oplossen om te tonen dat je geen spam robot bent.
N.B. Voor diegenen onder jullie die niet zo'n ster in rekenen zijn: het antwoord is dus 2.