Geavanceerd
mobiel
spoorkaart
spoorlijnen
tijdlijn
typen stations
reisplanner
nieuws
bronnen
links
literatuur
FAQ
contact
gastenboek
inloggen
overig
© disclaimer
DE TREINHALTE IDAARD-ROORDAHUIZUM. (Het Vaderland - 30 nov 1931)

DE TREINHALTE IDAARD-ROORDAHUIZUM.

Het Vaderland - 30 nov 1931

Het lid der Tweede Kamer mevrouw De Vries-Bruin heeft den Minister van Waterstaat gevraagd: I. Is de Minister bereid mee te deelen of het juist is. dat van de halte Idaard Roordahuizum een stopplaats zal worden gemaakt?. II. Is het juist, dat al of niet in verband met het bovenbedoelde, de tegenwoordige haltechef zal worden vervangen door iemand, buiten het spoorwegpersoneel staande, die nu werkzaamheden verricht, welke in geen enkel opzicht overeenkomen met die, welke hij eventueel bij de spoorwegen zal hebben te vervullen? III. Is het den Minister bekend, dat de 'treinenloop' ten opzichte van deze halte, de laatste jaren reeds aanmerkelijk ongunstiger is geworden en dat daardoor een gedeelte van het personenvervoer is overgenomen door een autobus onderneming? IV. Is Zijne Excellentie niet van oordeel, dat deze halte, die volgens het verslag der Maatschappij tot Exploitatie van Staat.'spoorwegen, over het jaar 1930 nog 5553 reizigers bij vertrek en 3823 reiziger, bij aankomst had te bedienen, voldoende beteekenis heeft, om rekening houdende met de economische belangen van de streek, de halte als zoodanig in stond te houden? V. Zoo ja; is de Minister dan bereid, om mee te werken tot de handhaving van den tegenwoordigen toestand?

Gekoppelde stations

Idaard- Roordahuizum