Geavanceerd
mobiel
spoorkaart
spoorlijnen
tijdlijn
typen stations
reisplanner
nieuws
bronnen
links
literatuur
FAQ
contact
gastenboek
inloggen
overig
© disclaimer

NIEUWS UIT KENNEMERLAND. VELSEN Het 75-jarig jubilé van den spoortrein in Velsen. Evolutie in het verkeer tusschen Velsen en IJmuiden.

Haarlems dagblad - 16 okt 1941

1 Mei 1942 zal het 75 jaar geleden zijn, dat de eerste trein door Velsen snorde; 1 Mei 1867 werd het baanvak Haarlem—Uitgeest voor het verkeer geopend, tegelijk met het hierop aansluitende baanvak Uitgeest- Alkmaar.

Dwars door bosch- en tuingronden, in een landstreek, die nog vol was' van een ongerept natuurschoon, als Neethof, Velserbeek en Velserbosch, waarlangs of waardoor de Ijzeren weg gelegd was, pluimden eenige malen per dag de zwarte rookwolkjes op uit de pijpen der locomotieven, die met een voor die dagen ongekende snelheid dé personen- en goederenwagons achter zich voortsleepten.

De inwoners uit Velsen hadden vooralsnog weinig profijt van de nieuwe lijn; want Velsen kreeg geen station. Dat zou eerst eenige jaren later gebouwd worden. Wanneer de bewoners van het oude Velseroord dat toen in opkomst was (8 Maart 1865 was een begin gemaakt met den aanleg van het Noordzeekanaal) een treinreis wilden maken, moesten ze eerst naar Beverwijk wandelen. De eerste jaren na de opening van de spoorlijn konden ze dit nog doen over den dam van den bouwput van de spoorbrug.

In 1865 had de Hollandsche IJzeren Spoorweg Mij. concessie verkregen voor den aanleg en de exploitatie van de lijn Haarlem—Uitgeest, ter verbinding van den Hollandschen spoorweg te Haarlem met den Noord-Hollandschen Staatsspoorweg te Uitgeest.

In hetzelfde jaar was een begin gemaakt met het graven van het Noordzeekanaal. Honderden arbeiders kwamen naar de Breesaap; zij groeven, spitten en kruiden, zij slechtten de duinen en maakten de geul, waardoor op 1 November 1876 het eerste schip zou varen. Precies vier jaren tevoren, öp 1 November 1872 was- de laatste duinrug doorgegraven.

De brug, waarover 1 Mei 1867 de eerste „officieele" trein reed was heel wat bescheidener dan die van thans. De oude brug lag iets ten Oosten van de plaats, waar men later de groote draaibrug zou bouwen. De doorvaartbreedte moet ongeveer 20 M. geweest .zijn. Nog tot omstreeks 1.870 kon men bij de brug over het kanaal loopen, -maar toen spoedig daarop het; water van oever tot oever stond, moest men vën de Tijbrug te Velsen gebruik maken, wilde men het kanaal oversteken.

Velsen kreeg zijn eerste station in 1870. Het I gebouwtje staat er nog, maar het is reeds lang geen station meer. Oorspronkelijk was het een gebouw zonder verdieping; later heeft men op het Noordelijke gedeelte een verdieping gebouwd, vermoedelijk bestemd als woning voor den stationschef. Aan de plaats van het gebouw valt af te leiden, dat de oude spoorbrug" en dus ook de spoorlijn een 100-tal meters ten Oosten van de tegenwoordige lag. Zooals wij reeds opmerkten, was deze oude brug een bescheiden bruggetje, dat maar juist boven het water lag, zoodat van onder-doorvaren geen sprake was. Voor elk vaartuig moest ze opengedraaid worden. Denkt u eens terug in den tijd van d_at eerste Velser spoorbruggetje en dat eerste lijntje Haarlem— "Uitgeest. Overal bosschen, geen papierfabriek, geen hoogovens, geen — althans zeer weinig — huizen. Waarvoor zou men in Velsen een station bouwen? Voor die paar honderd menschen, die in het dorp Velsen woonden, óf voor die polderjongens van „De Heide"? Maar reeds spoedig zag men 'in, dat hier, op den Zuidelijken oever van het kanaal, een station niet langer gemist kon worden en binnen drie jaar na de openstelling van de lijn werd het bescheiden stationnetje in gebruik genomen. Het werd gebruikt tot 1883 toen het station meer Zuidelijk werd. verplaatst in verband met de openstelling van het ruim 3.7 K.M. lange lijntje naar IJmuiden.

Over de verdere geschiedenis iets in een volgend artikeltje.

Gekoppelde stations

Velsen- IJmuiden Oost
IJmuiden