home | zoeken | spoorkaart | spoorlijnen tijdlijn | typen stations | reisplanner | nieuws | agenda | te koop | bronnen | links | literatuur | FAQ | contact | gastenboek | inloggen | overig | © disclaimer

Slechte omstandigheden voor het personeel op de juist geopende spoorlijn Groningen - Delfzijl (Het nieuws van den dag - 8 jul 1884)

Slechte omstandigheden voor het personeel op de juist geopende spoorlijn Groningen - Delfzijl

Het nieuws van den dag - 8 jul 1884

Niet alleen — zoo wordt ons uit Groningen geschreven — dat reizigers luide klagen over de onveiligheid op de lijn Groningen—Delfzijl ook de stations-chefs hebben een niet benijdenswaardig leven. Aan enkele stations is de zorg aan éen persoon opgedragen. Hij is chef, telegrafist wisselwachter, bureaulist, controleur enz. De stations-chef te Sauwert heeft zijn ontslag gevraagd.

09/07/1884 De stationschef te Stedum, op de lijn Groningen—Delfzijl, heeft zich bij het overhalen van den wissel erg bezeerd. Daar de draad van den toestel brak, sloeg de zware machtarm. van den hefboom terug en raakte den man in den onderbuik. Ook deze chef had 5 baantjes tegelijk. Hij is aanstonds buiten dienst gesteld.

Gekoppelde stations

Groningen
Delfzijl
Sauwerd
Stedum